Psychotherapie

Ik ben klinisch psycholoog en integratief psychotherapeut.
Zowel kinderen, jongeren als volwassenen zijn welkom in mijn praktijk in Gent!

Kinderen

Kinderen vanaf 5 jaar zijn welkom voor psychotherapie. Er wordt samen met de ouder(s) gezocht naar een werkbare en zinvolle afstemming tussen het proces van het kind en sessies met de ouder(s), al dan niet tezamen met hun kind.

Ook kinderen kunnen vastlopen in hun ontwikkeling, zich onzeker voelen of angstig of hebben de nood met iemand anders dan de eigen ouder stil te staan bij bv. de scheiding, nieuw samengesteld gezin en alles wat dat voor hen betekent, ruzie met vriendjes. Er kan een gekende moeilijkheid zijn, als autisme, een leerprobleem, een trauma. Soms is het niet duidelijk wat de oorzaak is.

Kinderen vragen een andere soort begeleiding dan volwassenen. Meestal minder met woorden, meer met hun lichaam en/of creativiteit. Graag ontmoet ik elk kind in zijn/haar eigen(wijs)heid, om samen stapjes te zetten, te ontdekken, verandering te brengen in wat niet goed voelt.

Volwassenen

Iedereen maakt doorheen het leven van alles mee. Dikwijls kunnen we hier vlot mee om, of na enig zoeken komen we weer op een spoor en kunnen we verder. Maar soms is de aanpassing niet zo vlot, is het groeiproces moeizaam, heb je nog weinig meegekregen om met moeilijkheden om te gaan of heb je geen uitzicht op verbetering. Soms overvalt het ons plots, en geraken we niet meer vooruit.
Als klinisch psycholoog en integratief psychotherapeut wil ik u ondersteunen in uw groeiproces, bij uw zoeken hoe het anders kan en beter kan voelen. De integratieve visie wordt uitgedragen in mijn sessies, een holistische visie maakt dat op alle lagen van je zijn kan worden ingegaan -je gedrag, gedachten, gevoelens, lichaam, existentiële laag, je ziel-. Ik ga steeds in afstemming op uw vraag aan de slag, tezamen met u.

Een combinatie van gesprekstherapie, Yoga, ontspannings-, ademhalingsoefeningen en/of Traumasensitieve Yoga behoort eveneens tot de mogelijkheden.

Sessies in de natuur of met de honden

Sessies kunnen ook buiten worden ingepland wanneer u dat beter ligt dan psychotherapie binnen. De natuur kan ons zoveel aanreiken en spiegelen van onze binnenkant. Het Rozebroekenpark en Potuitpark zijn vlakbij.

Ook de honden worden weleens en graag ingezet om deel te nemen aan een sessie! wanneer u dat wenst en het zinvol is. Mayia, ons 8-jarig teefje is een Kokoni herdershond, speels, waakzaam en uitnodigend in contact. Tashi, onze 7-jarige reu is een Shiba Inu, jachthond, zorgt goed voor zijn grenzen, houdt van kalmte en heeft veel geduld. Met hen kan je grenzen ervaren, tot kalme rust komen, of juist tot spel, om dit alles te ervaren in je eigen lichaam. Ook hun angst, hun enthousiasme, leren opmerken, hanteren en reguleren leert je over je eigen ritme binnenin. Het nemen van leiderschap en alle variaties daarin exploreren tezamen met hen. Ervaren hoe ze als hond bezig zijn om zich te oriënteren in veiligheid/onveiligheid en wat je daarin van jezelf herkent.